Klachten

klachten

 

 

 

Fedict hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u deze melden aan de klachtenbeheerder bij Fedict. De klachtenbeheerder behandelt uw klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Ook stelt deze medewerker alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking van Fedict te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Dat kan op twee manieren:

 1. 1. Via het klachtenwebformulier om online een klacht in te dienen over de diensten aangeboden door Fedict.
 2. Via het klachtenformulier (PDF, 46.91 Kb) dat in PDF-formaat aangeboden wordt, zodat u dit kunt downloaden en invullen.

  Vervolgens kunt u dit formulier op twee manieren terugsturen:
 • per e-mail naar klachten@fedict.belgium.be met het document als bijlage;
 • per post:

 • Fedict
 • Dienst klachten
  WTC III,
  Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel

Het spreekt voor zich dat u uw klacht kunt motiveren en uw persoonlijk belang kunt aantonen. Voor een goede afhandeling van de klacht hebben wij uw naam, adres en e-mailadres nodig.

Klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van Fedict behandelen wij niet zelf. In de mate van het mogelijke verwijzen wij deze door naar de bevoegde instantie.

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u een gemotiveerd antwoord.

Nog niet tevreden?

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling u geen voldoening schenkt, kunt u zich wenden tot de Federale ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6 – 1000 Brussel (contact@federaalombudsman.be).

top