Over Fedict

Fedict – de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government en staat hiertoe de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo werkt Fedict actief mee aan de ontwikkeling en evolutie van software voor de elektronische identiteitskaart of eID.

Fedict ontwikkelt ook zelf nieuwe elektronische diensten voor zowel burgers, ondernemingen als ambtenaren die via het federale portaal ter beschikking staan.

Fedict is opgericht in mei 2001 en werd operationeel in 2002.

Nieuwsbrief Fedivers

Fedivers

Activiteitenrapport

Activiteitenrapport 2014Externe link

Tournée Digitale

digitalToerExterne link

e-procurement

e-procurementExterne link