Contact

Dienstverlening

 

Voor vragen over onze dienstverlening, kunt u een e-mail sturen naar: servicedesk@fedict.be

Klik hier voor het klantencharter (PDF, 422.86 Kb).

top

Vragen ?

 

Hebt u als burger vragen over het volgende:

Hebt u nog andere vragen, klik dan door naar het online contactformulier.

top

Klachten

klachten

 

 

 

De Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u deze melden aan de klachtenbeheerder. De klachtenbeheerder behandelt uw klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Ook stelt deze medewerker alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking te verbeteren.

 

Alle informatie om een klacht in te dienen vindt u op https://bosa.belgium.be/nl/klachten

 

top

Kantoren

 

De kantoren van het Directoraat-generaal Digitale Transformatie zijn gevestigd op volgend adres:

WTC III, Simon Bolivarlaan 30/9
1000 Brussel

Hoe kan je Fedict bereiken ? (PDF, 353.04 Kb)

Algemeen telefoonnummer: 02 212 96 00
Faxnummer: 02 212 96 99
E-mail: info@fedict.be

top

Voor de pers

 

Mila Druwe

+32 (0)2 740 70 18
mila.druwe @ bosa.fgov.be

 

top