Contact

Dienstverlening

 

Voor vragen over onze dienstverlening, kunt u een e-mail sturen naar: servicedesk@fedict.be

Klik hier voor het klantencharter (PDF, 422.86 Kb).

top

Vragen ?

 

Hebt u als burger vragen over het volgende:

Hebt u nog andere vragen, klik dan door naar het online contactformulier.

top

Klachten

klachten

 

 

 

Fedict hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u deze melden aan de klachtenbeheerder bij Fedict. De klachtenbeheerder behandelt uw klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Ook stelt deze medewerker alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking van Fedict te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Dat kan op twee manieren:

 1. 1. Via het klachtenwebformulier om online een klacht in te dienen over de diensten aangeboden door Fedict.
 2. Via het klachtenformulier (PDF, 46.91 Kb) dat in PDF-formaat aangeboden wordt, zodat u dit kunt downloaden en invullen.

  Vervolgens kunt u dit formulier op twee manieren terugsturen:
 • per e-mail naar klachten@fedict.be met het document als bijlage;
 • per post:

 • Fedict
 • Dienst klachten
 • WTC III
  Simon Bolivarlaan 30/9
  1000 Brussel

Het spreekt voor zich dat u uw klacht kunt motiveren en uw persoonlijk belang kunt aantonen. Voor een goede afhandeling van de klacht hebben wij uw naam, adres en e-mailadres nodig.

Klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van Fedict behandelen wij niet zelf. In de mate van het mogelijke verwijzen wij deze door naar de bevoegde instantie.

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u een gemotiveerd antwoord.

Nog niet tevreden?

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling u geen voldoening schenkt, kunt u zich wenden tot de Federale Ombudsman, Hertogsstraat 43, 1000 Brussel (contact@federaalombudsman.be).

top

Kantoren

 

De kantoren van Fedict zijn gevestigd op volgend adres:

WTC III, Simon Bolivarlaan 30/9
1000 Brussel

Hoe kan je Fedict bereiken ? (PDF, 353.04 Kb)

Algemeen telefoonnummer: 02 212 96 00
Faxnummer: 02 212 96 99
E-mail: info@fedict.be

top

Voor de pers

 

Mila Druwe

mila.druwe@fedict.be

top