Jobs

Wilt u werken bij Fedict of bij de Federale overheid in het algemeen? U vindt de vacatures voor overheidsambtenaren op www.selor.be.

Op www.fedictselect.be vindt u vacatures voor functies op contractuele basis. Deze zijn vooral gericht op gespecialiseerde ICT-profielen.