Links

Op volgende websites vindt u informatie van andere overheden, over e-government en aanverwante thema’s.

Andere relevante links

www.eid.belgium.be 
www.publicprocurement.be